Zjazd skautów

Zjazd skautów

Pod koniec września odbył się zjazd skautów prefektury Sangha-Mbaere będącej administracyjnym odpowiednikiem polskich województw.
W ruchu skautowym bardzo aktywnie uczestniczą parafianie naszej misji animując jego działalność i upowszechniając ideę tego ruchu.

Zjazd odbył się w Beya – wiosce znajdującej się 12 km od Monasao. Gospodarzami i organizatorami zjazdu było dwóch naszych katechistów mieszkających w Beya. Impreza trwała cztery dni, a uczestniczyło w niej ok. 70 dziewcząt i chłopców z sześciu miejscowości. Niektórzy z nich musieli iść pieszo prawie 60 km, by dotrzeć do Beya. Przybycie każdej grupy przybierało formę uroczystej defilady, które urozmaicały spokojny dzień niewielkiego Beya. Program zjazdu obejmował wykłady, modlitwę, gry sportowe, animację kulturalną. Wieczorne tańce przy ognisku przeciągały się zwykle do późnych godzin nocnych. Ruch skautowy to jedna z nielicznych ofert spędzania wolnego czasu dla młodzieży i chyba jedyna, która podkreśla wartości patriotyczne w kraju, w którym podziały etniczne są cały czas głębokie.


Comments are closed.