Wsparcie dla najzdolniejszych uczniów

Wsparcie dla najzdolniejszych uczniów

Misja Monasao wspiera najzdolniejszych uczniów w rozwoju ich edukacji w najlepszych szkołach zachodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej. W tym roku, dzięki akcji „Duchowa adopcja – Mungo ti ngia” prowadzonej przez organizację CChW Solidarni na rzecz misji Monasao udało się nam ufundować stypendium dla 5 wybitnych dzieci: dwóch z Monasao, dwóch z Nguengueli oraz ucznia z Beya.

Wszyscy będą kontynuować swoją naukę w uznanej, prywatnej szkole w Berberati – drugiego pod względem wielkości miasta w Republice Środkowoafrykańskiej, będącego stolicą regionu Mambere Kadei sąsiadującego z naszym regionem Sangha Mbaere. Dzieci osiągały najlepsze oceny w swoich szkołach, a ich talenty zmarnowałyby się w szkołach państwowych oferujących słaby poziom nauczania. W ten sposób staramy się pomagać w kształtowaniu potencjalnych, lokalnych liderów, od których będzie zależeć przyszłość naszego regionu.

Całą piątkę zawieźliśmy do Berberati w ubiegłym tygodniu. Choć Berberati znajduje się zaledwie 200 km od Monasao podróż w jedną stronę trwa ok. 7 godzin. Zeszłotygodniowa podróż nie należała do najszczęśliwszych, gdyż jadąc w obie strony napotkaliśmy zatory samochodów spowodowane ogromnymi dziurami w drodze, z których każdy samochód trzeba było wyciągać linami. Warto przypomnieć, że w Republice Środkowoafrykańskiej zaledwie kilka procent dróg ma nawierzchnię asfaltową.

Wsparcie naszej misji obejmuje całkowitą opłatę czesnego oraz pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia. Rodziny z terenu naszej misji są w zdecydowanej większości bardzo ubogie, więc ufundowaliśmy również pomoce naukowe oraz ubrania, by dzieci nie musiały doznawać przykrości z tego powodu.

Rozpiętość wiekowa dzieci jest znaczna – najmłodsze ma lat 12, najstarsze, które w tym roku przystąpi do matury 22 lata. Wśród piątki dzieci jest niestety tylko jedna dziewczynka. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego oznacza dla nich czas rozstania z rodziną, bliskimi oraz swoją wioską. Miejmy nadzieję, że ich wysiłek oraz wsparcie darczyńców z Polski zaowocuje wymiernymi zmianami w naszym regionie w przyszłości. Poniżej zamieszczamy numer konta organizacji CChW Solidarni, która przekazuje nam środki na dofinansowanie edukacji wybitnych uczniów. Prosimy o dopisanie do tytułu przelewu:

DUCHOWA ADOPCJA – MISJA MONASAO

BGŻ BNP PARIBAS: 71 1600 1127 1844 3996 6000 0001


Comments are closed.