Nowy rok szkolny

Nowy rok szkolny

W Republice Środkowoafrykańskiej rok szkolny rozpoczyna się 1 października. Dla misji Monasao jest to czas nowych przedsięwzięć, nowych wyzwań, nowej dawki dziecięcej energii. Obecnie prowadzimy dwie szkoły ORA – jedną na miejscu w Monasao, a drugą w pobliskiej wiosce Nguengueli.

Są to dwuletnie szkoły, których zadaniem jest wprowadzenie dzieci pigmejskich do systemu edukacji państwowych szkół podstawowych. Rodzice dzieci pigmejskich nie przykładają należytej uwagi do edukacji swoich pociech, które bez dodatkowego wsparcia i wcześniejszego przygotowania nie poradziłyby sobie w szkole podstawowej. Zajęcia prowadzone są me­todą ORA – jest to skrót z języka francuskiego: Observer-Réfléchir-Agir / Patrzeć- Myśleć-Działać. Szkoła zapewnia nie tylko naukę, ale i zajęcia pozalekcyjne, pomoce edukacyjne, a także – dzięki hojności darczyńców z Polski – również wyżywienie. Pomoc żywnościowa jest szczególnie potrzebnym wsparciem w sytuacji, gdy duża część dzieci przychodzi do szkoły z wyraźnymi symptomami niedożywienia. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i zachęcamy do dalszego wspierania akcji. Numer konta znajduje się w zakładce „Wspomóż misję” głównego menu naszej strony internetowej. Prosimy o dopisanie do tytułu przelewu celu przeznaczenia wsparcia: „Szkoła ORA”.
Do prowadzonych przez nas szkół ORA uczęszcza ok. 200 dzieci. Z tej liczby duża część kontynuuje naukę w państwowej szkole podstawowej, choć niestety z różnych przyczyn (brak zainteresowania ze strony rodziców, brak środków finansowych na zakup przyborów, mundurka lub opłacenie ubezpieczenia, itd.) niektóre dzieci wypadają później z systemu szkolnego. Szkoła ORA jest wtedy jedynym okresem edukacji w ich życiu.
Dzięki porozumieniu ze szkołą podstawową absolwenci ORA, którzy osiągnęli najlepsze wyniki mogą rozpocząć podstawówkę z poziomu klasy drugiej.
W nowym roku szkolnym planujemy też kontynuację alfabetyzacji dorosłych Pigmejów, by ułatwić im odnalezienie się w sytuacjach prowadzenia transakcji handlowych z innymi grupami etnicznymi.
Misja Monasao współpracuje też z państwową szkołą podstawową. Współpraca ta obejmuje przede wszystkim organizację zajęć pozalekcyjnych oraz poszczególnych przedsięwzięć służących lokalnej społeczności.


Comments are closed.