Internat dla młodych mam i dziewcząt Bayaka

Internat dla młodych mam i dziewcząt Bayaka

Wraz z nowym rokiem szkolnym misja Monasao organizuje też projekt wsparcia edukacji młodych dziewczyn, które przerwały swoją naukę ze względu na poczęcie, ciążę i urodzenie dzieci.

Niektóre z nich są na tyle ambitne, że po urodzeniu chciałyby kontynuować edukację. Te pragnienia trzeba zdecydowanie wspierać i promować w regionie, w którym edukacja kobiet jest spychana na boczne tory. W realizacji tego projektu znaleźliśmy sprzymierzeńca – międzynarodową organizację ekologiczną WWF, która opiekuje się znajdującym się w pobliżu parkiem narodowym Dzanga-Sangha, a która jednocześnie chce wspierać lokalne społeczności znajdujące się na terenie parku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Projekt obejmuje pokrycie kosztów nauki w collège (odpowiednik polskiego gimnazjum) w Bayanga oddalonym ok. 50 km na południe od Monasao, pokrycie kosztów pobytu dla mam wraz z dziećmi w specjalnie wybudowanym dla tego celu skromnym kompleksie domków oraz pokrycie kosztów wyżywienia i opieki nad dziećmi w trakcie trwania szkoły. Dzięki temu projektowi – siedem dziewcząt głównie z Monasao będzie mogło kontynuować swoją edukację w upragnionym collège. Dodatkowo podobną inicjatywę realizuje kościół baptystów, z którym również współpracujemy wysyłając 6 chłopców, chcących kontynuować swoją naukę w collège.
Internat dla młodych mam i dziewcząt Bayaka to tylko jeden z licznych projektów organizowanych wspólnie przez misję Monasao z organizacją ekologiczną WWF. Jest to dobry przykład współpracy podmiotów o różnych profilach działalności, ale dzielących tę samą dobrą wolę udzielania wsparcia słabszym i potrzebującym.


Comments are closed.