Gość na misji

Gość na misji

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zawitał do naszej misji Monasao nowy mieszkaniec. Z gościnności misji skorzystała amerykańska studentka pisząca swoją pracę magisterską w Berlinie.

Temat jej pracy dotyczy wpływu przemysłu drzewnego intensywnie eksploatującego pobliską dżunglę na życie Pigmejów. Rzeczywiście życie Pigmejów doznaje przełomowych zmian cywilizacyjnych. Dotychczas całe ich życie związane było z dżunglą, gdzie znajdowali wszelkie pożywienie – warzywa, owoce oraz zwierzynę, ale także drewno na opał i wyrabiane narzędzia oraz schronienie. Obecnie działalność Parku Narodowego oraz przemysłu drzewnego znacząco ogranicza naturalne środowisko życia Pigmejów. Z drugiej strony zarówno Park Narodowy jak i przemysł drzewny zapewniają coraz większą liczbę miejsc pracy, gdzie Pigmeje mogą zdobyć regularne źródło zarobkowania. Znalezienie złotego środka – równowagi między tradycyjnym życiem a zmianami cywilizacyjnymi wydaje się być kluczowe dla zachowania i rozwoju ekonomii i kultury Pigmejów. Mamy nadzieję, że badania Rebeki wniosą wkład w poszukiwanie złotego środka zrównoważonego rozwoju.

Owoce pracy Rebeki będą zależeć od współpracy z organizacją ekologiczną WWF zarządzającą Parkiem Narodowym Dzanga Sangha oraz chińskim przedsiębiorstwem SINFOCAM zajmującym się wycinką drzew z okolic Monasao oraz ich sprzedażą do Europy. Pierwsze dni w Monasao Rebeka przeznaczyła na intensywną pracę nad mapą naszej wioski oraz spotkania z mieszkańcami. Gościnni Pigmeje na czele z szefem wioski serdecznie przywitali gościa i sami zaoferowali swoją pomoc. Trzymamy kciuki za powodzenie prac Rebeki, która spędzi wśród nas prawie pół roku swojego życia!


Comments are closed.